Witaj

Witamy Cię na stronie Radia powołanego by wspierać ideę praw WIR zapisanych w Konstytucji RP.

Prawa WIR to skrót symbolizujący trzy prawa-narzędzia (weto, inicjatywa, referendum) wzorowane na podobnym rozwiązaniu funkcjonującym od 170 lat w Szwajcarii a także w różnych formach i zastosowaniach w wielu innych krajach. Służą one obywatelom do bezpośredniego wpływania na stan państwa i całej wspólnoty narodowej. Dzięki ich zastosowaniu obywatele kontrolują sprawowanie władzy przez polityków i współdecydują jako społeczeństwo na każdym szczeblu struktur administracyjno-ustrojowych.

Najważniejszym zadaniem praw WIR jest praktyczne wykorzystanie przez obywateli ich konstytucyjnych uprawnień do spełniania obowiązków wobec całej wspólnoty. Praktyka taka kształtuje zwyczaje, oraz tradycje społeczeństwa obywatelskiego. Decyzja podjęta przez większość głosujących w referendum, na podstawie obywatelskiego weta, czy inicjatywy, jest bezwarunkowym poleceniem do wykonania przez rządzących przedstawicieli na tym szczeblu, którego referendum dotyczy, niezależnie od ilości oddanych głosów.

Prawa WIR umiejętnie wykorzystywane lokalnie regionalnie czy w skali ogólnokrajowej powinny przynosić w efekcie dobrobyt tak każdej osobie, jak i całej wspólnocie narodowej. Zamiarem twórców Radia WIR jest wspomaganie tego procesu poprzez publikowanie informacji w przystępnej, ale też i obiektywnej formie. Takiej, która nie nuży a zaciekawia wzbudza dalsze rozważania w dyskusjach oraz potrzebę pogłębiania wiedzy wśród słuchaczy.